DANH SÁCH VPS VIỆT NAM

Chuyên SCAN (SSH,SOCK), boot traffic. Hỗ trợ Smadscan cho khách hàng nếu yêu cầu.

VN1

120,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN2

179,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN3

225,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN4

336,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN5

375,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN6

593,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN7

708,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN8

1,076,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
VN9

1,890,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSD: 240 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux