DANH SÁCH VPS SINGAPORE (SG)

Ổ cứng SSD NVMe siêu nhanh lại mượt mà như VN do datacenter ở Singapore.

S1

120,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSDNVMe: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S2

179,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSDNVMe: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S3

225,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSDNVMe: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S4

363,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 4 Gb
 • Disk SSDNVMe: 50 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S5

398,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSDNVMe: 50 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S6

690,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSDNVMe: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S7

777,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSDNVMe: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S8

1,375,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSDNVMe: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
S9

2,500,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 12 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSDNVMe: 240 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux