DANH SÁCH VPS CHÂU ÂU (HDD CHUYÊN PTU)

Chuyên dùng cho PTU với dung lượng ổ lớn. Có thể mua thêm HDD nếu cần.

P1

478,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk HDD: 500 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
P2

593,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk HDD: 500 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
P3

708,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk HDD: 500 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
P4

1,030,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk HDD: 1 TB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux