DANH SÁCH VPS ÚC (AU)

Phục vụ các mục đích mmo thông thường như : Click, Traffic Exchange, Jingling - Hitleap, Login account ,Treo Auto,Upload ...Không scan.

A1

120,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A2

179,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A3

225,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A4

317,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A5

363,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A6

572,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A7

685,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A8

915,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
A9

2,500,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 12 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSD: 240 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux