Cách 1: Mở CMD hoặc Powershell và chạy dòng lệnh

Net user administrator Mậtkhẩubạnmuốnđổi

ví dụ: Net user administrator [email protected]

Lưu ý: Mật khẩu phải bao gồm chữ IN HOA và chữ thường (nếu thêm ký tự đặc biệt càng tốt)

 

Cách 2: Thay đổi mật khẩu theo cách truyền thống

- Đầu tiên bạn vào Start chọn Control Panel

pic1

 

- Tiếp theo bạn chọn Change account type

pic2

 

- Click vào tài khoản cần đổi mật khẩu, ở đây là tài khoản Administrator

pic3

 

- Click vào dòng Change the password

pic4

 

  • Bạn nhập mật khẩu như hướng dẫn ở dưới, mật khẩu cần có chữ in hoa, chữ thường, kí tự đặc biệt sẽ giúp bảo mật tốt hơn.

pic5

- Cuối cùng bạn click vào Change password là xong.