Chất Lượng Dịch Vụ Tốt Nhất

Chúng tôi đảm bảo dịch vụ của Quý khách đang sử dụng đạt uptime từ 99,99% trở lên.

100% Host Node Uptime
01

Nền tảng phần cứng lưu trữ các phiên bản máy tính của bạn được thiết kế với mục tiêu chính là ổn định. Đồng thời, nhóm kỹ sư của chúng tôi sử dụng giám sát tích cực để chủ động phát hiện các vấn đề và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu bất kỳ tác động nào khi phần cứng máy chủ bị lỗi có thể gây ra đối với môi trường của bạn.

100% Network Uptime
02

Sử dụng kiến trúc dự phòng và định tuyến BGP thông minh, mạng lõi định tuyến một cách thông minh xung quanh hoạt động mạng gián đoạn nhằm nỗ lực cung cấp 100% thời gian hoạt động và kết nối hiệu suất cao trong tất cả các POP trên toàn thế giới của chúng tôi.

Cam Kết Đền Bù Phí Dịch Vụ

Trường hợp tỷ lệ hoạt động hàng tháng của máy chủ ảo giảm xuống dưới 99,9%, chúng tôi sẽ khấu trừ số tiền được tính theo tỷ lệ hiển thị bên dưới cho chi phí sử dụng trong tháng xảy ra sự cố.

Thời gian uptime hàng tháng
Thời gian ở trạng thái không sẵn sàng
Mức phí dịch vụ đền bù
Từ 99,9% tới 100%
Tối đa 43 phút
0%
Từ 99% tới ít hơn 99,9%
TTối đa 430 phút
30%
Từ 90% tới ít hơn 99%
Tối đa 4300 phút
50%
Ít hơn 90%
Hơn 4300 phút
100%